Materiali za izdelavo namiznih papirnih lončkov

Materiali za izdelavo namiznih pripomočkov

Eno ali dvo stransko plastificiran karton s  polimerom se uporablja za proizvodnjo lončkov za hladne ali tople napitke ter kot živilska embalaža. 

Materiali za izdelavo namiznih pripomočkov