Materiali za pekarstvo in slaščičarstvo

Prehranbena industrija

Pri pakiranju pekovskih in slaščičarskih izdelkov, predvsem takšnih, ki vsebujejo maščobe, je pomembno, da ima embalaža poleg dobre barierne zapore proti maščobam, tudi barierno zaporo pred vlago. Pomembno je tudi, da se proizvod na embalažo ne prilepi. WALKI takšne materiale lahko ponudi in dobavi, saj ima na tem področju dolgoletne izkušnje.